Teatro

Annus Horribilis

Data de estrea: 01-10-1994

Lucas Tamara, príncipe herdeiro do trono de Galicia, sae de incógnito do pazo á busca da autenticidade do mundo real. Nesa busca atopa a Obdulia, rapaza traballadora con delirios de grandeza, coa que namora. O romance ilexítimo é utilizado por unha loxia masónica para tentar derrocar á casa real e reinstaurar a unha antiga liña dinástica na persoa dun descendente insospeitado. Cinco cantantes, un pianista e un presentador. Acaso unha ópera precisa algo máis?