Sempre nos interesou a linguaxe sonora como soporte para a creación de ficcións, desenvolvendo prácticas de teatro radiofónico e audiolecturas. En 2016 iniciamos unha investigación arredor das narrativas espaciais, usando a comunicación sonora a través de dispositivos dixitais e auriculares para realizar visitas e paseos ficcionados por barrios, vilas, centros históricos, edificios singulares e espazos naturais, adaptadas a usos turísticos (audioguías ficcionadas).

Ficción sonora
Audioguía ficcionada de Vilanova de Lourenzá

Paseo sonoro autoguiado para descrubrir a vila do Conde Santo a través dos recordos de mocidade do intelectual galeguista Fernando Fernández del Riego.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en Alfoz

Paseo sonoro autoguiado pola torre de Castro de Ouro, no concello de Alfoz, lugar vencellado a algúns episodios da vida do Mariscal Pardo de Cela e de Isabel de Castro.

Ficción sonora
Dramawalker Vite

Un proceso de mediación e creación escénica sobre a memoria do barrio de Vite guiado pollo grupo Chévere, e feito en coproducción co Centro Dramático Nacional e o Centro Dramático Galego.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en O Pindo (Carnota)

Paseo sonoro autoguiado para descubrir O Pindo, un lugar historicamente illado dunha sorprendente singularidade xeográfica, cunha rica historia ligada ao mar e ao monte sagrado do Pindo.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada no Ézaro (Dumbría)

Paseo sonoro autoguiado e documental a través dun territorio de fortes contrastes conducido polas voces das mulleres que traballaron sen descanso para sobrevivir a unha época especialmente dura.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en Fisterra

Paseo sonoro autoguiado que adopta o formato dun programa de radio que recrea a historia da vila como porto pesqueiro, destino de peregrinaxes e centro estratéxico de comunicacións marítimas.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en Mondoñedo

Paseo sonoro autoguiado pola vila de Mondoñedo, utilizando como fío condutor os espazos urbanos vencellados coa vida e coa obra de Álvaro Cunqueiro a través da memoria dos seus veciños.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en Ribadeo

Paseo sonoro autoguiado pola vila de Ribadeo a través da arquitectura indiana de finais do século XIX e comezos do XX que aínda se conserva.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en Viveiro

Un roteiro que se converte nunha viaxe no tempo pola historia da cidade a través dalgúns personaxes históricos, uns anónimos e outros con relevancia na vida política, económica ou artística de Viveiro

Ficción sonora
Chevereografías. Compostela 8717

Intervención sobre o espazo urbano. Un roteiro guiado pola xeografía teatral de Chévere en Compostela, feito para o Festival Escenas do Cambio no 30 aniversario da compañía.

Ficción sonora
Chevereografías. Chelo, paseo nº 1

Intervención escénica no espazo urbano. Un roteiro guiado para pasear e imaxinar o barrio da Magdalena de Ferrol, feito para a primeira edición do Festival Fóra do Mapa.

TeatroFicción sonora
Radio universo

Unha sátira radiofónica sobre a primeira misión galega ao espazo exterior. Xente que escribe, actúa, dirixe, fai música e edita o son para crear un texto totalmente novo e plural.

Queres propoñer algo a Chévere?